Menu

Sistemi regala

Nered može biti ometati, zato je dobro organizirati prostor tao da svaki predmet ima svoje mesto. Regalni sistemi koriste se u garderobama, radionicama, ateljeima, garažama – ukratko svugde tamo gde treba voditi računa o redu.